Home

Sau khi đánh thắng quân xâm lược, Lê Lợi đã trao trả bảo kiếm cho thần Kim Quy tại hồ Hoàn Kiếm. Trải qua nhiều năm thanh bình và thịnh vượng, yêu quái bất ngờ xuất hiện…

Chúng đánh cắp và phá huỷ bảo kiếm, phân tán các mảnh vỡ khắp thế gian. Không còn linh khí trấn quốc yêu quái đã trỗi dậy và gây ra rất nhiều tai ương.

Loạn  thế xuất anh hùng đời nào cũng vậy …

Cùng với sự giúp đỡ của các vị thần những người được chọn đã đứng lên phục hồi thần kiếm, dẹp yên nạn yêu quái.